Fotboll och barn

Fotboll som lek

De allra flesta barn upplever bollek som en helt naturlig del av uppväxten. De flesta börjar sparka boll redan i unga år, dock utan att det finns speciellt mycket mening med sparkandet. I skolan spelas fotboll ofta under rasterna. Man kan många gånger se barn stå och passa bollar till varandra, skjuta mot mål och mycket annat. Bland riktigt unga är det inte speciellt vanligt att det är fotbollsspel som förekommer, utan allt som oftast är det bara lek med bollen.

När ett barn blir lite större vill det ofta börja umgås mer med sina kompisar och kanske också träna tillsammans med dem. Då faller det sig ofta naturligt att börja med en sport man vet att man gillar och som även kompisarna spelar. Det finns ofta möjlighet att bara prova på att spela hos flera fotbollsklubbar och det kan vara ett sätt att få barnet intresserat. Kanske kan man ta med ett helt kompisgäng till planen och leka med bollar för att få dem att vilja börja träna tillsammans. På så sätt kan man också bli av med bollrädsla och liknande om något eller några barn lider av det.

bard