Fotboll och barn

Fotboll och gemenskap

Oavsett om det är tal om ett mindre barn, eller om barnen är närmare tonåren kan det vara enklare att finna vänner genom fotbollen. Ofta tävlar och tränar man i lag som har ungefär samma åldersgrupp som barnet och det gör att det ofta samtalas om gemensamma intressen. Det handlar ofta om att man helt enkelt har fotbollen som huvudintresse. I skolan har eleverna ofta flera olika intressen och det kan ibland vara svårt för ett barn att finna någon att prata med. Det kan vara svårt för vissa barn att vara ensamma i skolan men när fotbollen är med i bilden vet barnet att det i alla fall har vänner och att de träffas minst en gång i veckan, även om det inte är möjligt att gå i samma klass eller skola.

Man kan ibland se att vissa barn har lite svårare att knyta kontakter i skolan. Många är lite mer försiktiga och vill hellre gå och prata istället för att leka lekar. Vissa går hem ensamma och sätter sig vid datorn. Det råder fotbollen bot på. Även ett barn som varit utsatt för mobbning blir ofta radikalt mer socialt och mer utåtriktat sedan det börjat med fotboll. De vågar stå för sina åsikter, prata i klassrummet och börjar kanske rent av lära sina klasskompisar och andra lite tips när det är dags att spela fotboll på rasten eller idrotten i skolan. Barnet får en chans att känna sig lite extra duktig. Det här kan också göra att barnet får lite mer lust att vara med på idrottslektioner och annat om det tidigare inte har varit speciell motiverat att delta i skolan.

bard