• Fotboll och barn

  Fotboll som lek

  De allra flesta barn upplever bollek som en helt naturlig del av uppväxten. De flesta börjar sparka boll redan i unga år, dock utan att det finns spec

 • Fotboll och barn

  Fotboll och gemenskap

  Oavsett om det är tal om ett mindre barn, eller om barnen är närmare tonåren kan det vara enklare att finna vänner genom fotbollen. Ofta tävlar och tr

 • Fotboll och barn

  Må bättre psykiskt

  Ofta kan man se att barn lättare hittar kamrater och vänner när denne får idrotta tillsammans med andra som har samma intressen som barnet har. I skol

bard