Skador inom fotboll

Behandla skador på planen

Många av de vanligaste skadorna inom fotboll kan man faktiskt behandla direkt på planen om man bara har lite kunskaper eller har gått några kurser inom vård. Några skador kräver vidare behandling men genom att ta hand om dem direkt kan både smärtor och framtida men minskas.

Stukningar och vrickningar

En av de allra vanligaste skadorna som förekommer inom fotboll är vrickningar och stukningar av olika kroppsdelar. De uppkommer till exempel när någon tar emot sig vid ett fall eller om man trampar snett. Det är viktigt att hålla foten eller armen i högläge och snabbt bör man också lägga ett så kallat tryckförband om den. Det kan sitta på i upp till 30 minuter. Efter det bör lindan tas av och lindas lösare. I och med tryckförbandet och högläget minskar den inre blödningen som blir också smärta och svullnad mindre påtagligt.

Sår

En sårskada kan behandlas på flera olika sätt. Generellt sett gäller det dock att få skadan så ren som möjligt. Om såret inte är djupt eller glipar mycket räcker det ofta med att sätta på ett plåster eller mindre förband när såret är rent. I annat fall är det ofta nödvändigt att kontakta sjukvården för att få hjälp. Om det blöder mycket är det klokt att bandagera såret hårt med tryck för att få blödningen att avstanna.

Huvudskada

Inom fotboll kan man råka ramla, eller bli tacklad så att huvudet tar skada. Beroende på hur skadan ter sig kan olika behandlingar behövas. Om det bara blivit en lätt touch räcker det ofta med att hålla personen under uppsikt. I de fall personen är medvetslös bör dock ambulans tillkallas direkt. Likaså om den skadade kräks, inte är sig själv eller känner sig yr. Det kan då vara så att personen har fått en hjärnskakning eller en blödning inne i huvudet som behöver behandlas.

Rygg- och nackskador

När en fotbollsspelare ramlar kan det ibland gå mer eller mindre våldsamt till. Ibland tar ryggen eller nacken den värsta smällen och det slutar inte alltid så bra. Ibland blir resultatet bara lättare smärta, men det kan också gå betydligt värre. Om en person känner sig förlamad efter ett fall, inte är riktigt som denne brukar vara, eller helt enkelt inte kan resa sig är det viktigt att personen hålls så stilla som möjligt. Det är bra om någon kan ta tag runt personens nacke så att den är stilla fram tills sjukvårdspersonal kommer till platsen. Personen bör absolut inte flyttas om det inte är livsnödvändigt eftersom att en förflyttning kan göra skadan än värre. Om det till exempel är dåligt väder är det lämpligare att sätta upp ett skydd runt och över personen, samt täcka in denne med filtar eller täcken.

bard