• Fotboll och barn

    Fotboll som lek

    De allra flesta barn upplever bollek som en helt naturlig del av uppväxten. De flesta börjar sparka boll redan i unga år, dock utan att det finns spec

bard