• Fotboll och barn

    Fotboll och gemenskap

    Oavsett om det är tal om ett mindre barn, eller om barnen är närmare tonåren kan det vara enklare att finna vänner genom fotbollen. Ofta tävlar och tr

  • Fotboll och barn

    Må bättre psykiskt

    Ofta kan man se att barn lättare hittar kamrater och vänner när denne får idrotta tillsammans med andra som har samma intressen som barnet har. I skol